VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY PRO NÁKUP VE VELKOOBCHODĚ GRELI.

1) VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ

Kupující učiněním závazné objednávky stvrzuje, že akceptuje Obchodní podmínky pro dodávku zboží vyhlášené prodávajícím. Vztahy mezi kupujícím a prodávajícím se řídí těmito obchodními podmínkami, které jsou zároveň pro obě strany závazné. Náklady vzniklé kupujícímu při použití komunikačních prostředků na dálku v souvislosti s uzavřením kupní smlouvy (náklady na internetové připojení, náklady na telefonní hovory) si kupující hradí sám.

2) OBJEDNÁNÍ ZBOŽÍ, SLUŽEB A CENY

Nabízíme vám možnost nákupu přímo z Vaší kanceláře nebo domova, kde můžete nakupovat nonstop. Objednávat si můžete jednoduše a pohodlně pomocí nákupního košíku, telefonicky na čísle 603 415 649, e-mailu: info@greli.cz, gregorovic@greli.cz, či písemně na faxovém čísle: 530 341 541.

Předmětem smlouvy je pouze zboží uvedené v kupní smlouvě – objednávce. Rozměry, hmotnost, výkony, kapacita a ostatní údaje uvedené na našich stránkách, v katalozích, prospektech a jiných tiskovinách jsou údaji nezávaznými a vycházejícími z údajů výrobců. V případě nejasností Vás budeme samozřejmě kontaktovat..

Zavazujeme se, že svým odběratelům budeme dodávat jen zboží v perfektním stavu a v souladu se specifikacemi či vlastnostmi obvyklými pro daný druh zboží vyhovujících daným normám, předpisům a nařízením platným na území České republiky a zároveň řádně vybavené českými návody k obsluze, záručními listy a seznamy pozáručních servisních středisek je-li to pro daný druh zboží obvyklé.

Podmínkou pro naplnění platnosti naší elektronické objednávky je vyplnění veškerých požadovaných údajů a náležitostí uvedených v objednávkovém formuláři. Objednávka je zároveň návrhem kupní smlouvy, kdy samotná kupní smlouva posléze vzniká samotným dodáním zboží. K uzavření kupní smlouvy se vyžaduje formální potvrzení objednávky prodávajícím.

Aktuální kupní cena zboží je uvedena přímo na internetových stránkách a platí pouze pro zboží objednané prostřednictvím internetu. Od základních cen zboží se odečítají jednotlivé individuální slevy, dle odběrů zákazníka, platební morálky atd. Prodávající si vyhrazuje právo cenu zboží kdykoliv změnit.

V případě, že dojde k náhlé změně sortimentu v nabídce prodávajícího, v důsledku neočekávaných okolností, se kterou v době zaslání objednávky nebyl kupující seznámen, je kupujícímu vždy nabídnuto alternativní zboží, které odpovídá kvalitě i ceně objednaného zboží.

Všechny ceny uvedené na stránkách velkoobchodu Greli jsou uvedeny bez daně z přidané hodnoty. Základní sazba DPH činí 21%. Jakékoliv změny zde uvedených obchodních a dodacích podmínek jsou vyhrazeny.

Jsme plátci DPH a součástí dodávky zboží je daňový doklad s rozpisem DPH.

3) POTVRZENÍ OBJEDNÁVKY

Objednávka je přijata do 24 hodin, potvrzení objednávky vám zašleme e-mailem, o odeslání budete taktéž informováni e-mailem. V případě nejasností Vás budeme samozřejmě kontaktovat.

4) ZRUŠENÍ OBJEDNÁVKY

Každou objednávku můžete do 24 hodin zrušit a to telefonicky, či e-mailem a to bez udání důvodu. Stačí uvést jméno, e-mail a popis objednaného zboží či služby. Při vrácení nepřijaté, nevyzvednuté zásilky zpět - cena 119 Kč.

5) DOPRAVA A POŠTOVNÉ

Při objednávce nad 1000,-Kč bez DPH Vám objednané zboží dodáme firemním rozvozem zdarma - pro zákazníky z Brna a okruhu do 10km od Brna, nebo zašleme prostřednictvím České pošty jako balík do ruky na dobírku. Cena poštovného se může lišit podle počtu zaslaných balíků. Zásilka - dobírka do 30 kg je zasílána za paušální sazbu 100 Kč + DPH 21%. V případě, že se zásilka skládá z vícero balíků, poštovné se násobí dle počtu balíků.

6) DODACÍ LHŮTA

Dodací lhůta je od 1-3 dnů, není-li uvedeno jinak. V případě, že některé zboží nebude skladem, budeme Vás neprodleně kontaktovat.

7) VÝMĚNA A VRÁCENÍ ZBOŽÍ

V případě potřeby Vám nepoužité a nepoškozené zboží vyměníme za jiný druh. Zboží stačí zaslat doporučeným balíkem (ne na dobírku) na naši adresu v originálním obalu s originálem dokladu o koupi. Náklady spojené s vyměňováním nese v plné výši kupující.

V případě výměny zboží v Brně a okolí, jdou náklady na výměnu na účet dodavatele.

Prodávající poskutuje na veškeré zboží prodané prostřednictvím internetového obchodu garanci vrácení peněz po dobu 14dnů od zakoupení zboží. Do garance nejsou započítány náklady spojené s dopravou a expediční poplatky. Garance se nevztahuje na zboží poškozené, nefunkční a vykazující mechanickou či jinou závadu a zboží použité.

8) REKLAMACE A ZÁRUKA

Kupující je povinen při převzetí zboží zkontrolovat nepoškození přepravních obalů a prohlédnout si zboží. Nesprávné množství a zjevné vady zboží při dodávce je kupující povinen reklamovat ihned, nejpozději však do 2 pracovních dnů od převzetí zboží. V případě dodávky vadné služby, nesouladu mezi zbožím objednaným a dodaným, je kupující povinen postupovat stejným způsobem. Případné reklamace vyřídíme k Vaší spokojenosti individuální dohodou s Vámi a v souladu s platným právním řádem. Za vady vzniklé přepravcem neručíme. Na veškeré zboží se vztahuje zákonná lhůta 24 měsíců, pokud není uvedeno jinak. Záruka se vztahuje pouze na výrobní vady.

Záruka se nevztahuje na:

  • a) vady vzniklé běžným používáním
  • b) nesprávným použitím výrobku
  • c) nesprávným skladováním

Postup při reklamaci:

  • 1. informujte nás o reklamaci telefonicky, či písemně (e-mailem, faxem) a po domluvě si reklamované zboží vyzvedneme – pro zákazníky z Brna a okolí.
  • 2. zboží zašlete jako doporučený balík (ne na dobírku) na naši adresu – pro mimobrněnské zákazníky.
  • 3. do zásilky vložte důvod reklamace, Vaši adresu, kontaktní osobu a doklad o nabytí reklamovaného zboží v našem velkoobchodě.

Vaši reklamaci vyřídíme co nejrychleji, nejpozději do 30 dnů od jejího vzniku, tedy převzetí zboží naší firmou.

9) Ochrana osobních údajů

Vyplněním registračního formuláře, či závazné objednávky v rámci internetového obchodu, kupující dává prodávajícímu souhlas k shromažďování a archivování osobních údajů o kupujícím a o jeho nákupech. Jakékoliv osobní informace identifikující konkrétní osobu nebudou předány, ani prodány třetí straně, kromě případů kdy na to uživatel bude upozorněn v době sběru dat. Greli cz. si vyhrazuje právo provádět analýzy o chování uživatelů na svých internetových stránkách. Mezi tyto analýzy patří např.: měření návštěvnosti, počet uživatelů shlédnuvších reklamní banner a počet kliknutí na jednotlivý banner, tato data jsou k dispozici též jednotlivým zadavatelům reklamy - vždy jako statistický přehled, nikoliv jmenovitě. Uživatelé by také měli vzít na vědomí, že data, která dobrovolně poskytnou do diskusních fór nebo jiných automaticky generovaných stránek mohou být použita třetí stranou. Takovéto využití osobních informací však nelze kontrolovat a Greli cz. za toto nemůže nést a neponese žádnou odpovědnost.

Uživatelé by si měli být vědomi skutečnosti, že některé informace o uživatelích mohou být automaticky sbírány v průběhu standardních operací našeho serveru (např. IP adresa uživatelova počítače) a také při použití cookies (malé textové soubory, které se ukládají na uživatelově počítači a server podle nich dokáže rozpoznat uživatele, který ho již jednou navštívil a poté zaznamenávat jeho chování a podle toho například přizpůsobit design a obsah nebo lépe zaměřovat reklamní kampaně). Cookies nejsou programy, které by mohly způsobit škodu na uživatelově počítači. Většina prohlížečů nabízí možnost neakceptovat cookies - elekronický obchod však nebude bez povolených cookies fungovat korektně.

Na žádost uživatele podnikne kancelářský velkoobchod Greli veškeré finančně přiměřené kroky k odstranění všech osobních dat daného uživatele..

Libor Gregorovič
Havlíčkova 555
664 42, Modřice
mob: 603 415 649
fax: 530 341 541
e-mail: info@greli.cz, gregorovic@greli.cz

IČ: 61421693, DIČ: CZ6211301261

Zapsán v registru živnostenského úřadu MÚ Šlapanice pod. č.j. OŽÚ/613-07/191-2007/BED Ev.č. 370304-13656.

Zákony a předpisy:
- zák. č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání
- zák. č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů